1. Thầy giáo: Đỗ Văn Kiên- Bí thư chi đoàn trường THCS Thanh Bình

2. Thầy giáo: Trần Thanh Vĩnh- Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh