Ban Chấp hành công đoàn trường THCS Thanh Bình gồm:

1; Thầy giáo: Nguyễn Viết Bình- Chủ tịch công đoàn

2. Thầy giáo: Lưu Hữu Hùng

3. Cô: Vũ Thị Hiền