Ban giám hiệu trường THCS Thanh Bình gồm:

1. Cô giáo Dương Thị Thanh: Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

2. Thầy giáo Nguyễn Xuân Thành: Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng